Επικοινωνία 

- Π.Ο Λαρίσης - Καρδίτσης - Τρίκαλα

____________________________________

- Μαρκόνι 17 - Αθήνα

 
Email : babourisk@yahoo.gr