Γερανοί

Fassi F32 A23 

3 X Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Μοντέλο : 2019 

HC 43 - 4 Καινούριος 

4 Χ Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος 

HC 33 - 3 Καινούριος 

3 Χ Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος