Γερανοί

HC 60 BC - 3 

3 X Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος

HC 60K - 3 Στενός

3 X Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος

HC 43 - 4 

4 Χ Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος 

FASSI F50 - A23 

3 X Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος

HC 33 - 3 

3 Χ Υδραυλικά βελόνια , Δοχείο λαδιού , Καινούργιος